Domovská stránka Novinky Fotogalerie Videogalerie na Čt Videogalerie Mapa serveru Kontakt
Kemp Sadská
Jezero Sadská (Copyright@JP)

Česky   English   Deutsch

:: HLAVNÍ STRÁNKA 

Hlavní stránka

Kemp Sadská

Základní informace

Termíny a ceny

Platba a podmínky

Přihláška na kemp

Obsazenost

Mapa oblasti

Obrazem: ubytování

Obrazem: hala

Obrazem: okolí

Novinky a archív

Aktuální zprávy

Archív zpráv

Fotogalerie

Stopbal magazín

Videogalerie na ČT

Videogalerie

Strom obsahu

Diskuze

Login  /  Logout

Mapa stránek

Kontaktní informace

Další odkazy


Počítadlo přístupů:619958Počítadlo přístupů:619958Počítadlo přístupů:619958Počítadlo přístupů:619958Počítadlo přístupů:619958Počítadlo přístupů:619958Počítadlo přístupů:619958 Aktivní dovolená se stolním tenisem nebo odpočinek u jezera

Kemp Sadská INFORMAČNÍ VIDEO Z LETOŠNÍHO 16. ROČNÍKU ZDE. Informační video z roku 2012 ZDE. Informační video z roku 2010 ZDE a video z roku 2009 ZDE 17. ROČNÍK V SADSKÉ NEBUDE POŘÁDÁN. V roce 2015 NEBUDE POŘÁDÁN 17. ročník letního tréninkového kempu stolního tenisu v Sadské u Nymburka. NEPODAŘILO SE NÁM ZAJISTIT V LETOŠNÍM ROCE DOSTATEČNOU UBYTOVACÍ KAPACITU. Proto jsme na léto 2015 nazajišťovaliani školní halu. foto ZDE. Stravování nebudebude zajištěno v retauraci HUSARKA nebo na hotelu MODRÁ HVĚZDA. Ubytování nebudebude zajištěno na hotelu Garni 200m od haly, foto ZDE. Info o hotelu ZDE. a nově zrekonstruovaném hotelu Modrá Hvězda. foto ZDE Info o hotelu ZDE. Dovolujeme si vás pozvat k příjemně strávenému týdnu, ve kterém si můžete zdokonalit svůj styl i fyzičku a využít i možnosti k další rekreaci pro Vás i Vaše blízké. Lákadlem je bezpochyby jezero s písečnou pláží a průzračnou vodou volající po koupání a vodních hrách, dále rovinaté cyklostezky podél Labe, po kterých pohodlně dojedete do Nymburka a lázeňského města Poděbrady, kde jsou vhodné cesty pro každého, kdo má rád kolečkové brusle. Na projížďku na kole také láká Hrabalem proslavené Kersko. Věříme, že nové skvělé podmínky pro trénování a ubytování nám pomohou ještě více zlepšit kvalitu našeho kempu. O zajištění kvalitního tréninku se budou start naši osvědčení trenéři v čele s Pavlem Steffkem, který vedl 10 let juniorskou reprezentaci ČR a v současnosti je trenérem mládeže v Lucembursku. Milanem Boháčem, který po vystudování FTVS UK vedl jako trenér v TSM Baník Havířov, kde pod jeho vedením trénoval Petr Korbel, Tomáš Demek, Petr javůrek, Martin Olejník, Roland Krmaschek, Tomáš Janásek, Karel Karásek, Petr Nedoma, Kamil Koutný. Bude zde také mnoho dalších skvělých trenérů (Tonda Sucharda, Pavel Tůma, Lucie a Štěpán Obrdlíkovi, Viktor Šumpík, Ivana Hofmanová, Pepa Flídr), kteří se u nás pravidelně starají o Vaši spokojenost a pohodu na našem kempu.    Další informace... >>>


 AKTUÁLNÍ NOVINKY A ZPRÁVY

 

   12.2 2015 - V roce 2015 NEBUDE 17. ro?ník...

V roce 2015 nebude 17. ro?ník po?ádán. Nepoda?ilo se v Sadské zajistit ubytování.

 

   17.8 2014 - Video z leto?noho kempu.

Na hlavní stránku naho?e jsem umístil video z leto?ního ro?nílu. D?kuji v?em ú?astník?m za skv?lé výkony. Libor Pospí?il

 

   12.5 2014 - ZVÝ?ENÍ PO?TU HRÁ??

D?kujeme v?em na?im p?íznivc?m, kte?í v leto?ním roce projevují mimo?ádný zájem o trénink na kempu v Sadské. Po dohod? s Pavlem...

 

   05.3 2014 - ZVÝ?ENÍ PO?TU HRÁ?? A...

Díky vst?ícnosti na hotelu MODRÁ HV?ZDA jsme mohli navý?it po?et ubytovaných a po?et hrá??. D?kujeme. Jedná se o dva dvoul?...

 

   27.8 2013 - Fotogalerie 2012 a2013

Fotogalerie 2012 a 2013 je dopln?na. Pokud n?kte?í ú?astnici po?lou své fotky nebo odkaz na umíst?ní fotek nebo videii, rád v...

 

   27.8 2013 - KEMP 2013

D?kujeme v?em ú?astník?m a trenér?m za skv?lý p?ístup k tréninku a t??íme se na Va?i ú?ast na 16. ro?níku v p?í?tím roce 2014.

 

   21.1 2013 - PRODEJ ZAHÁJEN

Prodej pobyt? na kempech stolního tenisu v Sadské 2013 zahájen. Dotazy posílejte prosím na e-mail: kempsadska@seznam.cz Libor...

 

   23.12 2012 - 15. RO?NÍK V SADSKÉ P?IPRAVEN

P?EJI P?ÍZNIVC?M STOLNÍHO TENISU HEZKÉ VÁNOCE, ?ŤASTNÝ A SPOKOJENÝ P?Í?TÍ ROK A LÉTA DAL?Í. Pro léto 2013 jsme pro Vás p...

 

   19.1 2012 - PRODEJ ZAHÁJEN

Skv?lá informace pro v?echny p?íznivce stolního tenisu: PRODEJ POBYT? NA LETO?NÍ LÉTO ZAHÁJEN.

 

   17.12 2011 - SADSKÁ 2012 p?ipravena

P?EJI P?ÍZNIVC?M STOLNÍHO TENISU HEZKÉ VÁNOCE, ?ŤASTNÝ A SPOKOJENÝ P?Í?TÍ ROK A LÉTA DAL?Í. Libor Pospí?il

 

   10.5 2011 - Zaplacení pobytu

Pobyt na kempu v Sadské, uhra?te prosím do 31.5.2011 na ná? ú?et: Bankovní instituce: Raiffeisenbank a.s. ?íslo ú?tu: ...

 

   12.11 2010 - Napsali o nás ...

O leto?ním kempu vy?el ?lánek v ?ESKOBUD?JIVICKÉM DENÍKU, celý ?lánek

 

   14.5 2010 - ZAPLACENÍ POBYTU

Pobyt zaplaťte prosím do konce kv?tna. Podrobnosti pro zaplacení naleznete v odkazu: Platba a podmínky. Pospední volná místa...

 

   11.1 2010 - Prodej 2010 ZAHÁJEN

Prodej pobyt? na kempech stolního tenisu v Sadské 2010 zahájen. Dotazy posílejte prosím na e-mail: kempsadska@seznam.cz ...

 

   10.11 2009 - FOTOGALERIE 2009

Fotogalerie 2009 je zp?ístupn?na, ZDE
pokud m? po?le n?kdo...

 

   09.11 2009 - INFO VIDEO ZE SADSKÉ

ZDE
D?kuji Vlá?ovi Slobodzianovi za p?kné video o kempu v Sadské...

 

   25.8 2009 - Nová skupina na facebooku

ZDE
Na facebooku jsme zalo?ili novou skupinu o kempu...

 

   21.6 2009 - Základní info pro ú?astníky...

Kemp za?íná v?dy v sobotu, po ubytování nasleduje ve?e?e a informa?ní sch?zka. Kemp kon?í v pátek ob?dem. Ubytování na...

 

   26.5 2009 - Richard Výborný hraje finále.

Richard Výborný se probojoval se svým dru?stvem Tennistavolo 91 Este do finálé italské ligy. Podrobnosti o turnaji naleznete...

 

   04.5 2009 - Hotel Garni pro 1. a 2. Kemp.

Kv?tnová aktuální nabídka-ubytování v 1. a 2. termínu jsme roz?í?ili o kapacitu hotelu GARNI. Vysoká kvalita ubytování za...

 

   18.3 2009 - OBSAZENOST kemp? k 18.3.2009

Obsazenost a podrobnosti o jednotlivých termínech naleznete ZDE. Neváhejte, kdo...

 

   13.1 2009 - Richard Výborný vyhrál Wilson...

Richard Výborný zvít?zil na nejatraktivn?j?í stoln? tenisové akci konce roku 2008 - Wilson Váno?ním turnaji s ?T. Podrobnosti o...

 

   21.11 2008 - Wilson váno?ní turnaj s ?T 26...

Ji? jen m?síc nás d?lí od chvíle, která zakon?í stoln?tenisový rok 2008 v ?eské republice. Kdo jiný by to mohl lépe ud?lat ne?...

 

   07.10 2008 - FOTO z roku 2008

Do Fotogalerie jsem doplnil fotografie z leto?ního roku. Pokud má je?t? n?kdo zajímavé fotky a je ochoten je poskytnout, rád...

 

   07.10 2008 - KEMP 2009

Pro léto roku 2009 p?ipravujeme v Sadské 6 termín? od 4.7.-14.8.2009, první dva budou pod vedením Ivana Karabce, t?etí a ?tvrtý...

 

   21.5 2008 - VT 2008 v archivu ?T

Váno?ní turnaj v Sadské 2008 si m??ete prohlédnout v archivu ?T , kdo nem?l mo?nost se v prosinci z??astnit, nebo nestihl p?ímý...

 

   22.4 2008 - Richard Výborný bude trénovat...

Mohu v?em s radostí oznámit, ?e jeden z nejlep?ích hrá?? posledních let, Richard Výborný bude na 2. Kempu trénovat v Sadské....

 

   07.1 2008 - VT 2007 - Marek Klásek novým...

Marek Klásek novým vít?zem Po dvou úsp??ných Váno?ních turnajích s ?eskou televizí po?adatelé zamý?leli uspo?ádat na záv?r...

 

   31.12 2007 - KEMP 2008

Prodej volných míst na KEMP 2008 V SADSKÉ zahájen.

 

   29.11 2007 - PRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN

Prodej vstupenek na VÁNO?NÍ TURNAJ S ?EKOU TELEVIZÍ 2007 v Sadské ZAHÁJEN. Do elektronického objednávkového systému se...

 

   15.11 2007 - Váno?ní turnaj s ?T 26.12.2007

Váno?ní turnaj s ?T 26.12.2007 od 12.00 hod. v Sadské. Kdy? jsem p?ed tém?? t?emi roky o?ivili tradici slavných Televizních...

 

   12.9 2007 - FOTOGALERIE 2007

Práv? jsem dokon?il fotogalerii 2007, pokud m? m??ete poslat dal?í fotky, rád je na web doplním. V?e naleznete pod odkazem...

 

   12.9 2007 - Pozdrav z Chorvatska

Dear Mr. Pospi?il, once again, thank you very much for your hospitality in Camp Sadska. Matea successfully played on...

 

   01.6 2007 - Vítáme Ale?e Svitáka v Sadské

Jeden z nejlep?ích trenér? u nás pan Ale? Sviták je leto?ní posilou p?i trénování na Kempu stolního tenisu v Sadské. Ú?astníci...

 

   22.5 2007 - Platbu za kemp 2007 je t?eba...

Bankovní instituce:  eBanka a.s. ?íslo ú?tu:  358655001 Kód banky:  2400 Variabilní symbol:  ?íslo kempu a datum narození ú...

 

   16.2 2007 - Zápasy z VT 2006

Ve Videogalerii jsou pro Vás p?ipraveny zápasy: Finále a semifinále z Váno?ního turnaje s ?T v Sadské 2006.

 

   04.1 2007 - Výsledky Váno?ního turnaje

Leto?ní Váno?ní turnaj s ?eskou televizí vyhrál v Sadské Richard Výborný. P?tat?icetiletá jedni?ka italského mistra Pieve...

 

   01.12 2006 - Váno?ní turnaj s ?T

26. prosince 2006, sportovní hala Sadská, za?átek od 12.00 hodin. 27.12. záznam ?T 2 od 19.00 hodin P?edprodej vstupenek od...

 
Děkujeme všem našim příznivcům za velký zájem v letošním roce. Video z letošního roku na hlavní stráce. 

GALERIE

Kemp Sadská

Kemp Sadská

Kemp Sadská

Kemp Sadská

Kemp Sadská

Kemp Sadská

 

Copyright © TTCP s.r.o., 2006 - Všechna práva vyhrazena - Kontakt na admina